FullSizeRender Aangenaam kennis met U te maken.
Ik ben Jacqueline Lansu, 54 jaar, werkzaam als professioneel mentor. Tot voor kort was ik werkzaam in het onderwijs als leerkracht, maar nu richt ik mij volledig op het mentorschap. Ik ben moeder van 3 volwassen kinderen en woon in Molenhoek bij Nijmegen. Naast het mentorschap studeer ik filosofie aan de open universiteit waarbij mijn belangstelling vooral uitgaat naar ethiek.

Mentorschap

De rechter heeft mij aangesteld om verantwoordelijkheid te nemen voor verschillende cliënten.Ik voldoen aan de in  artikel 11 van het Besluit kwaliteitseisen curatoren en mentoren vernoemde verplichtingen.

Ik doe dat met veel plezier en kan mijn ruime levenservaring ten volle inzetten om dit te doen.

Cliënten

Mijn cliënten varieëren in leeftijd en achtergrond. Van 18 tot 83.
Ik denk met ze mee, ik zie en luister of er iets nodig is.

Ik stel vragen. Vragen aan de instelling, vragen aan de arts, vragen aan de begeleiding en vragen aan de bewindvoerder.
Waarom doen jullie dit? Zijn al die medicijnen echt nodig? Zit hij of zij wel op de juiste plek? Wat gaan we doen? Hoe lossen we dit op?
Samen komen we dan tot een antwoord.
Gelukkig kan ik ook vaak zeggen hoe blij ik ben met de goede zorgen die de cliënt ontvangt.

De mens staat centraal

De cliënt staat centraal. Mijn persoonlijke mening is niet van belang. Ik probeer me zoveel mogelijk te verplaatsen in de leefwereld van de cliënt.

Op dit moment heb ik cliënten die woonachtig zijn binnen verpleeghuizen en stichtingen zoals Dichterbij, Pluryn, de la Salle, de Sluis, de Noodkreet, Cholly en de Rigtergroep.
In Limburg, Gelderland en Noord-Brabant.
Ik heb ook cliënten die zelfstandig wonen. Ik ben ‘van alle markten thuis’ .
Voorop staat dat dat de cliënt zich prettig voelt in zijn leefomgeving. Is dat niet het geval, dan zoeken we naar een oplossing.

Ik denk dat ik een goede gesprekspartner ben en een invoelende, inspirerende vertegenwoordiger kan zijn met een warme persoonlijkheid.